HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 40 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 98
5
Toetsenbord en aanwijsapparaten
gebruiken
Op de computer is eenvoudige navigatie op het scherm mogelijk met een toetsenbord en een
aanwijsapparaat, zoals een touchpad. Bepaalde modellen hebben tevens actietoetsen of hotkeys
voor de uitvoering van veelvoorkomende taken. Met het touchpad voert u functies op het scherm uit
op dezelfde manier als u zou doen met een externe muis.
Naast de bij de computer horende aanwijsapparaten, zoals een touchpad, kunt u een (afzonderlijk
aan te schaffen) externe USB-muis gebruiken door deze aan te sluiten op een van de USB-poorten
van de computer.
Om de instellingen van aanwijsapparaten, de knopconfiguratie, de kliksnelheid van de muis en de
opties van aanwijsapparaten aan te passen, selecteert u
Start
>
Configuratiescherm
en typt u
muis
in het zoekveld rechtsboven in het scherm. Klik op
Muis
.
OPMERKING:
bij sommige modellen wordt het touchpad "clickpad" of "imagepad" genoemd.
30
Hoofdstuk 5
Toetsenbord en aanwijsapparaten gebruiken
Sample