HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 22 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 98
Knop, luidsprekers en subwoofer
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan/uit-knop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/
uit-knop om de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de
aan/uit-knop om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op
de aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort
op de aan/uit-knop om de sluimerstand te beëindigen.
VOORZICHTIG:
als u op de aan/uit-knop drukt en deze
ingedrukt houdt, gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
van Microsoft® Windows® geen effect hebben, houdt u de
aan/uit-knop minstens vijf seconden ingedrukt om de
computer uit te schakelen.
OPMERKING:
bij bepaalde modellen is de voorziening
Intel® Rapid Start Technology ingeschakeld in de fabriek.
Rapid Start Technology stelt u in staat de computer snel
opnieuw te activeren als die zich in een inactieve toestand
bevindt. Zie
Slaapstand of sluimerstand gebruiken
op pagina
42
voor meer informatie.
Selecteer
Start
>
Configuratiescherm
>
Systeem en
beveiliging
>
Energiebeheer
of raadpleeg
Energiebeheer
op pagina
41
als u meer wilt weten over de instellingen
voor energiebeheer.
(2)
Luidsprekers (2)
Hiermee wordt het computergeluid weergegeven.
(3)
HP Triple Bass Reflex subwoofer
Produceert superieure lage tonen.
12
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample