HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 20 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 98
Bovenkant
Touchpad
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan/uit-knop van het touchpad
Hiermee schakelt u het touchpad in of uit.
(2)
touchpadlampje
Aan: het touchpad is uit.
Uit: het touchpad is aan.
(3)
touchpadzone
Hiermee kunt u de aanwijzer op het scherm (ook wel
"cursor" genoemd) verplaatsen en onderdelen op het
scherm selecteren of activeren.
(4)
Linker touchpadknop
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(5)
Rechter touchpadknop
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
10
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample