HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 18 of 98)

Languages: Dutch
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 98
Onderdeel
Beschrijving
(5)
Lampje van de vaste schijf
Wit knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen
van de vaste schijf.
Oranje: de interne vaste schijf is tijdelijk geparkeerd
met HP 3D DriveGuard.
OPMERKING:
raadpleeg
HP 3D DriveGuard
gebruiken (alleen bepaalde modellen)
op pagina
56
voor informatie over HP 3D DriveGuard.
(6)
Aan/uit-lampje
Wit: de computer staat aan.
Wit knipperend: de computer staat in de slaapstand,
een energiebesparingsmodus. Het beeldscherm en
andere niet-benodigde onderdelen worden
uitgeschakeld.
Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de
sluimerstand. De sluimerstand is een
energiebesparingsmodus waarin zo min mogelijk
energie wordt verbruikt.
OPMERKING:
bij bepaalde modellen is de
voorziening Intel® Rapid Start Technology
ingeschakeld in de fabriek. Rapid Start Technology
stelt u in staat de computer snel opnieuw te activeren
als die zich in een inactieve toestand bevindt. Zie
Slaapstand of sluimerstand gebruiken
op pagina
42
voor meer informatie.
8
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample