HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 97 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 97
leisti, pristabdyti, t
ę
sti
31
tolesnis takelis arba skyrius
31
Žinynas ir palaikymas
30
v
ė
dinimo angos, atpažinimas
15
vidiniai mikrofonai, atpažinimas
9, 23
vidinis ekrano jungiklis,
atpažinimas
9
viešasis WLAN ryšys
21
W
WLAN antenos, atpažinimas
9
WLAN
į
renginys
16, 19
WLAN lipdukas
16
WLAN s
ą
ranka
20
Ž
žem
ų
j
ų
ton
ų
parametr
ų
spartusis
klavišas
32
Rodykl
ė
87
Sample