HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 96 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 97
mygtukai
dešinysis Jutiklin
ė
planšet
ė
34
dešinysis, Jutiklin
ė
planšet
ė
10
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s
į
jungimas /
išjungimas
10
kairysis, Jutiklin
ė
planšet
ė
10
maitinimas
12
N
naudojimas, išorinis kintamosios
srov
ė
s šaltinis
48
O
operacin
ė
sistema
produkto kodas
16
„Microsoft“ autentiškumo
sertifikato lipdukas
16
P
palaikomi diskai
68
panaikinti failai
atk
ū
rimas
72
papildomi išoriniai
į
renginiai,
naudojimas
52
pel
ė
, išorin
ė
nuostat
ų
nustatymas
29
perskaitoma daugialyp
ė
terp
ė
41
pradin
ė
s sistemos b
ū
senos
atk
ū
rimas
72
atk
ū
rimo laikmenos k
ū
rimas
68
prievadai
HDMI
7, 24, 27
Intel Wireless Display
28
USB
6, 24
USB 3.0
7, 24
prieži
ū
ra
disko defragmentavimo
programa
54
disko valymo programa
55
prisijungimas prie WLAN
21
produkto kodas
16
programin
ė
į
ranga
disko defragmentavimo
programa
54
disko valymo programa
55
„CyberLink PowerDVD“
28
„HP Connection Manager“
18
programin
ė
s
į
rangos atnaujinimai,
diegimas
62
programin
ė
s
į
rangos ir informacijos
atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
63
R
reglamentin
ė
informacija
belaidži
ų
į
rengini
ų
sertifikavimo
etiket
ė
s
16
reglamentuojanti informacija
lipdukas su teisine
informacija
16
rekomendacijos
1
RJ-45 (tinklo) lizdas,
atpažinimas
7
S
sauga, belaidis ryšys
20
serijos numeris
16
serijos numeris, kompiuteris
16
sistemos atk
ū
rimas
72
sistemos atk
ū
rimo taškai
69
k
ū
rimas
69
sistemos neveiksnumas
50
skaitmenin
ė
kortel
ė
į
d
ė
jimas
53
Skaitmenini
ų
laikmen
ų
anga,
atpažinimas
7
slaptažodžiai
„Setup Utility“ (S
ą
rankos
priemon
ė
) (BIOS)
61
„Windows“
60
slaptažodžio apsaugos v
ė
l
į
sijungus kompiuteriui
nustatymas
43
slaptažodži
ų
naudojimas
60
slinkimo gestas per jutiklin
ę
planšet
ę
38
spartieji klavišai
aprašas
31
informacijos apie sistem
ą
rodymas
32
naudojimas
31
žem
ų
j
ų
ton
ų
parametrai
32
standusis diskas
„HP 3D DriveGuard“
54
standžiojo disko lemput
ė
8
Š
šakotuvai
51
T
taupymas, energija
46
technin
ė
s prieži
ū
ros lipdukai
vietos nustatymas
16
tikrinimas, garso funkcijos
26
tinklo lizdas, atpažinimas
7
trik
č
i
ų
šalinimas akumuliatoriuje
mažai energijos
81
trik
č
i
ų
šalinimas belaidis ryšys
78
trik
č
i
ų
šalinimas garso funkcijos
81
trik
č
i
ų
šalinimas ir palaikymas
77
trik
č
i
ų
šalinimas maitinimo
valdymas
81
tvirtinimas
pasirinktinis apsauginis
kabelis
63
U
USB 3.0 prievadai, atpažinimas
7
USB 3.0 prievadas, atpažinimas
24
USB
į
renginiai
aprašymas
51
atjungimas
52
prijungimas
51
USB kabelis, prijungimas
52
USB prievadai, identifikavimas
6,
24
USB šakotuvai
51
užkardos programin
ė
į
ranga
62
V
vaizdo funkcijos
26
veiksm
ų
klavišai
ankstesnis takelis arba
skyrius
31
atpažinimas
14
belaidis ryšys
31
ekrano ryškumo
sumažinimas
30
ekrano šviesumo
sumažinimas
30
Ekrano vaizdo perjungimas
31
foninis klaviat
ū
ros
apšvietimas
31
garso didinimas
31
garso išjungimas
31
garsumo sumažinimas
31
86
Rodykl
ė
Sample