HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 95 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 97
garso
į
vesties (mikrofono) lizdas
6
gestai per jutiklin
ę
planšet
ę
mastelio keitimas
38
slinkimas
38
suspaudimas
38
H
HDMI
garso konfig
ū
ravimas
28
HDMI garso konfig
ū
ravimas
28
HDMI prievadas, atpažinimas
7,
24
HDMI prievadas, prijungimas
27
hibernavimas
nutraukimas
42
paleidimas
42
paleidžiama, kai akumuliatorius
pasiekia kritin
į
į
krovos lyg
į
47
HP ir tre
č
i
ų
j
ų
šali
ų
programin
ė
s
į
rangos atnaujinimai, diegimas
63
I
informacija apie akumuliatori
ų
,
kaip rasti
46
informacijos apie sistem
ą
spartusis
klavišas
32
integruotosios interneto kameros
lemput
ė
, atpažinimas
9, 23
Intel Wireless Display
28
interneto kamera
25
interneto kamera, atpažinimas
9,
23
interneto kameros lemput
ė
,
atpažinimas
9, 23
interneto ryšio s
ą
ranka
20
interneto saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
61
išjungimas
50
išoriniai
į
renginiai
52
išorinis kintamosios srov
ė
s šaltinis,
naudojimas
48
į
jungimo / išjungimo mygtukas,
atpažinimas
12
į
krovimo tvarka
keitimas
74
į
mon
ė
s WLAN ryšys
21
į
rašoma daugialyp
ė
terp
ė
41
į
vesties galia
75
J
jungtis, energijos tiekimas
6
jutiklin
ė
planšet
ė
mygtukai
34
naudojimas
33, 34
Jutiklin
ė
planšet
ė
mygtukai
10
Jutiklin
ė
planšet
ė
lemput
ė
11
Jutiklin
ė
planšet
ė
zona,
atpažinimas
10
jutiklin
ė
s planšet
ė
s br
ū
kštel
ė
jimo
gestas
39
jutiklin
ė
s planšet
ė
s gestai
br
ū
kštel
ė
jimas
39
sukimas
39
jutiklin
ė
s planšet
ė
s gnybimo
gestas
38
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s
į
jungimo /
išjungimo mygtukas
10, 34
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s lemput
ė
10,
34
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s mygtukai
dešinysis
34
kairysis Jutiklin
ė
planšet
ė
34
jutiklin
ė
s planšet
ė
s sukimo
gestas
39
jutiklin
ė
s planšet
ė
s zona,
atpažinimas
34
K
k
ą
galima nuveikti
2
kelion
ė
su kompiuteriu
16, 58
Kintamosios srov
ė
s adapteris
6
klaviat
ū
ros spartieji klavišai,
atpažinimas
31
klavišai
esc
14
fn
14
veiksmai
14
„Windows“ logotipas
14
„Windows“ programos
14
klavišas „esc“, atpažinimas
14
klavišas „fn“, atpažinimas
14, 31
kompiuterio gabenimas
58
kompiuterio išjungimas
50
kompiuterio prieži
ū
ra
57
kompiuterio valymas
57
komponentai
apatin
ė
dalis
15
dešin
ė
pus
ė
6
ekranas
9
kair
ė
pus
ė
7
viršutin
ė
dalis
10
kritinis baterijos
į
krovos lygis
47
L
laidai
USB
52
lemput
ė
s
belaidžiai
11
didži
ų
j
ų
raidži
ų
fiksavimas
11
energija
8, 11
garso išjungimas
11
interneto kamera
9, 23
jutiklin
ė
planšet
ė
34
Jutiklin
ė
planšet
ė
10, 11
kintamosios srov
ė
s adapteris
6
standusis diskas
8
lipdukai
belaidži
ų
į
rengini
ų
sertifikavimas
16
serijos numeris
16
technin
ė
prieži
ū
ra
16
WLAN
16
„Bluetooth“
16
„Microsoft“ autentiškumo
sertifikatas
16
lizdai
garso išvestis (ausini
ų
)
6
garso
į
vestis (mikrofonas)
6
RJ-45 (tinklas)
7
tinklas
7
M
maitinimas
taupymas
46
maitinimo jungtis, atpažinimas
6
maitinimo lemput
ė
s, atpažinimas
8, 11
mastelio keitimo gestas per
jutiklin
ę
planšet
ę
38
miego režimas
nutraukimas
41
paleidimas
41
Rodykl
ė
85
Sample