HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 94 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 97
Rodykl
ė
Simboliai/skaitmenys
„Beats Audio“
25, 32
„Beats Audio“ spartusis klavišas
26
„Beats Audio“ valdymo skydas
25
„Bluetooth“
į
renginys
18, 21
„Bluetooth“ lipdukas
16
„Caps lock“ lemput
ė
,
atpažinimas
11
„CyberLink PowerDVD“
28
„HP 3D DriveGuard“
54
„HP Connection Manager“,
programin
ė
į
ranga
18
„HP Recovery Manager“
72
„Microsoft“ autentiškumo sertifikato
lipdukas
16
„PowerDVD“
28
„Setup Utility“ (S
ą
rankos
priemon
ė
) (BIOS)
slaptažodžiai
61
„Windows“ atsarginis kopijavimas
ir atk
ū
rimas
fail
ų
atk
ū
rimas
72
„Windows“ logotipo klavišas,
atpažinimas
14
„Windows“ program
ų
klavišas,
atpažinimas
14
„Windows“ saugos naujiniai,
diegimas
62
„Windows“ slaptažodžiai
60
A
akumuliatoriaus
energijos taupymas
46
akumuliatoriaus energija
46
angos
saugos kabelis
6
Skaitmenin
ė
s laikmenos
7
antivirusin
ė
programin
ė
į
ranga,
naudojimas
62
apatin
ė
dalis
16
apsauginio kabelio lizdas,
atpažinimas
6
apsauginis kabelis, tvirtinimas
63
atk
ū
rimas
72
„HP Recovery Manager“
72
atk
ū
rimas iš atk
ū
rimo disk
ų
74
atk
ū
rimas, pradin
ė
sistemos
b
ū
sena
72
atk
ū
rimas, sistema
72
atk
ū
rimo diskai
68
atk
ū
rimo laikmena
68
atk
ū
rimo taškai
69
atsargin
ė
s kopijos
68
autentiškumo sertifikato lipdukas
16
B
belaidis tinklas (WLAN)
į
mon
ė
s WLAN ryšys
21
naudojimas
19
prisijungimas
21
reikalinga
į
ranga
20
sauga
20
veikimo diapazonas
21
viešasis WLAN ryšys
21
belaidis tinklas, apsauga
63
belaidžio ryšio mygtukas
18
belaidžio tinklo lemput
ė
11, 18
belaidžio tinklo valdikliai
mygtukas
18
operacin
ė
sistema
18
belaidži
ų
į
rengini
ų
sertifikavimo
etiket
ė
16
BIOS
naujinimas
65
naujinio atsisiuntimas
66
versijos nustatymas
65
D
darbo aplinka
76
didel
ė
s raiškos
į
renginiai,
prijungimas
27, 28
diegimas
svarb
ū
s saugos naujinimai
62
disko defragmentavimo
programin
ė
į
ranga
54
disko laikmena
41
disko valymo programin
ė
į
ranga
55
E
elektrostatin
ė
iškrova
83
energija
akumuliatoriaus
46
energijos matuoklio naudojimas
44
energijos matuoklis
44
etiket
ė
s
teisin
ė
informacija
16
F
foninio klaviat
ū
ros apšvietimo
veiksmo klavišas, atpažinimas
31
G
gaminio pavadinimas ir numeris,
kompiuteris
16
garsiakalbiai, atpažinimas
13, 24
garso funkcijos, tikrinimas
26
garso išjungimo lemput
ė
,
atpažinimas
11
garso išvesties (ausini
ų
) lizdai
6
84
Rodykl
ė
Sample