HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 92 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 97
Kreipimasis
į
palaikymo tarnyb
ą
Jei
į
jums kilusius klausimus atsakym
ų
nerandate šiame vartotojo vadove arba priemon
ė
je „Žinynas ir
palaikymas“, galite susisiekti su klient
ų
aptarnavimo tarnyba. Informacijos apie palaikym
ą
JAV rasite
apsilank
ę
. Informacijos apie palaikym
ą
visame pasaulyje rasite
apsilank
ę
country/us/en/wwcontact_us.html
.
Kokius veiksmus galite atlikti.
Internete tiesiogiai pasikalb
ė
ti su HP technikos specialistu.
PASTABA:
jei tiesioginiai pokalbiai su palaikymo tarnybos specialistais negalimi tam tikra
kalba, jie galimi angl
ų
kalba.
Nusi
ų
skite el. laišk
ą
palaikymo tarnybai.
Suraskite palaikymo tarnybos telefono numerius.
Rasti HP technin
ė
s prieži
ū
ros centr
ą
.
82
13 skyrius
Trik
č
i
ų
šalinimas ir palaikymas
Sample