HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 91 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 97
Garso problemos
Nor
ė
dami patikrinti kompiuterio garso funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Garsas
.
2.
Kai bus atidarytas langas Garsas, spustel
ė
kite skirtuk
ą
Garsai
. Dalyje „Programos
į
vykiai“,
pasirinkite bet kok
į
garsin
į
į
vyk
į
, pvz., pyptel
ė
jim
ą
ar pavojaus signal
ą
, ir spustel
ė
kite mygtuk
ą
Tikrinti
.
Garsiakalbiuose ar prijungtose ausin
ė
se tur
ė
tum
ė
te išgirsti gars
ą
.
Nor
ė
dami patikrinti kompiuterio
į
rašymo funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Reikmenys
>
Garso
į
rašymo priemon
ė
.
2.
Spustel
ė
kite
Prad
ė
ti
į
rašin
ė
ti
ir kalb
ė
kite
į
mikrofon
ą
.
Į
rašykite fail
ą
kompiuterio darbalaukyje.
3.
Atidarykite daugialyp
ė
s terp
ė
s program
ą
ir atkurkite garso
į
raš
ą
.
Nor
ė
dami patvirtinti arba pakeisti kompiuterio garso parametrus, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo
skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Garsas
.
Maitinimo valdymo problemos
Toliau išvardytos kai kurios galimos maitinimo valdymo problem
ų
priežastys.
Akumuliatoriuje mažai energijos
Kintamosios srov
ė
s adapterio problemos
K
ą
daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
K
ą
daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis
Prijunkite kintamosios srov
ė
s adapter
į
.
Prijunkite papildom
ą
prijungimo ar išpl
ė
timo
į
rengin
į
.
Prijunkite papildom
ą
maitinimo adapter
į
,
į
sigyt
ą
kaip pried
ą
iš HP.
K
ą
daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei išorinis maitinimo šaltinis nepasiekiamas
Paleiskite sulaikytosios veiksenos režim
ą
.
Į
rašykite savo darb
ą
ir išjunkite kompiuter
į
.
Trik
č
i
ų
šalinimas
81
Sample