HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 90 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 97
WLAN ryšys labai silpnas
Jei ryšys labai silpnas arba j
ū
s
ų
kompiuteris negali prisijungti prie WLAN, sumažinkite kit
ų
į
rengini
ų
skleidžiamus trikdžius toliau nurodytais b
ū
dais.
Perkelkite kompiuter
į
ar
č
iau belaidžio maršrutizatoriaus arba prieigos taško.
Laikinai atjunkite belaidžius
į
renginius, pvz., mikrobang
ų
krosnel
ę
, belaid
į
arba mobil
ų
j
į
telefon
ą
,
kad
į
sitikintum
ė
te, jog šie belaidžiai
į
renginiai nekelia trikdži
ų
.
Jei ryšys nepager
ė
ja, toliau nurodytais veiksmais pabandykite priverstinai atkurti visas ryšio reikšmes.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Tinklas ir internetas
>
Tinklo ir bendrinimo centras
.
2.
Kairiojoje srityje spustel
ė
kite
Valdyti belaidžius tinklus
.
Parodomas pasiekiam
ų
WLAN tinkl
ų
s
ą
rašas. Jei esate prieigos taške, kuriame aktyv
ū
s keli
WLAN tinklai, s
ą
raše rodomi keli tinklai.
3.
Spustel
ė
kite tinkl
ą
, tada spustel
ė
kite
Šalinti
.
Nepavyksta prisijungti prie belaidžio maršrutizatoriaus
Jei bandote prisijungti prie belaidžio maršrutizatoriaus ir jums nepavyksta, 10–15 sekundži
ų
atjunkite
maršrutizatoriaus maitinim
ą
, tada atkurkite jo pradin
ę
b
ū
sen
ą
.
Jei kompiuteriui vis tiek nepavyksta prisijungti prie WLAN, iš atkurkite pradin
ę
belaidžio
maršrutizatoriaus b
ū
sen
ą
. Išsamesn
ė
s informacijos rasite maršrutizatoriaus gamintojo instrukcijose.
Nerodoma tinklo b
ū
senos piktograma
Jei sukonfig
ū
ravus WLAN pranešim
ų
srityje nerodoma tinklo b
ū
senos piktograma, gali b
ū
ti, kad
ne
į
diegta programin
ė
s
į
rangos tvarkykl
ė
arba ji sugadinta. Taip pat gali b
ū
ti parodytas „Windows“
klaidos pranešimas „
Į
renginys nerastas“. B
ū
tina iš naujo
į
diegti tvarkykl
ę
.
Iš HP interneto svetain
ė
s
atsisi
ų
skite naujausi
ą
savo kompiuteriui skirt
ą
WLAN
į
renginio programin
ę
į
rang
ą
ir tvarkykles. jei j
ū
s
ų
naudojamas WLAN
į
renginys buvo
į
sigytas atskirai,
naujausi
ą
programin
ę
į
rang
ą
rasite gamintojo svetain
ė
je.
Nor
ė
dami atsisi
ų
sti naujausi
ą
WLAN
į
renginio programin
ę
į
rang
ą
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Atidarykite interneto naršykl
ę
ir eikite adresu
support
.
2.
Pasirinkite savo šal
į
/ region
ą
.
3.
Spustel
ė
kite programin
ė
s
į
rangos ir tvarkykli
ų
atsisiuntimo parinkt
į
ir ieškos lauke
į
veskite savo
kompiuterio modelio numer
į
.
4.
Paspauskite
enter
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
Jei j
ū
s
ų
naudojamas WLAN
į
renginys buvo
į
sigytas atskirai, naujausi
ą
programin
ę
į
rang
ą
rasite gamintojo svetain
ė
je.
80
13 skyrius
Trik
č
i
ų
šalinimas ir palaikymas
Sample