HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 9 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 97
13
Trik
č
i
ų
šalinimas ir palaikymas
.................................................................................................................
77
Trik
č
i
ų
šalinimas
.................................................................................................................................
78
Belaidžio ryšio problemos
..................................................................................................
78
Nepavyksta prijungti prie WLAN
.......................................................................
78
Nepavyksta prisijungti prie norimo tinklo
...........................................................
78
Nežinau dabartinio tinklo saugos kodo
.............................................................
79
WLAN ryšys labai silpnas
..................................................................................
80
Nepavyksta prisijungti prie belaidžio maršrutizatoriaus
....................................
80
Nerodoma tinklo b
ū
senos piktograma
...............................................................
80
Garso problemos
...............................................................................................................
81
Maitinimo valdymo problemos
...........................................................................................
81
K
ą
daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
..........................................
81
K
ą
daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei
pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis
.............................................
81
K
ą
daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei išorinis
maitinimo šaltinis nepasiekiamas
.....................................................
81
Kreipimasis
į
palaikymo tarnyb
ą
.........................................................................................................
82
14
Elektrostatin
ė
iškrova
.................................................................................................................................
83
Rodykl
ė
..............................................................................................................................................................
84
ix
Sample