HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 88 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 97
Trik
č
i
ų
šalinimas
Belaidžio ryšio problemos
Toliau išvardytos kai kurios galimos belaidžio ryšio problem
ų
priežastys.
Belaidis
į
renginys ne
į
jungtas.
Belaidis
į
renginys netinkamai
į
diegtas arba yra deaktyvintas.
Belaidžio
į
renginio signal
ą
slopina kit
ų
į
rengini
ų
kuriami trikdžiai.
Belaidžio
į
renginio arba maršrutizatoriaus aparat
ū
ra sugedo.
PASTABA:
belaidžio tinklo
į
renginiai yra ne visuose kompiuteri
ų
modeliuose. Jei belaidis tinklas
nenurodytas funkcij
ų
s
ą
raše ant kompiuterio pakuot
ė
s, kompiuteryje gal
ė
site naudoti belaidžio tinklo
funkcijas tik
į
sigij
ę
belaidžio tinklo
į
rengin
į
.
Nepavyksta prijungti prie WLAN
Jei kyla problem
ų
jungiantis prie WLAN tinklo, patikrinkite, ar integruotasis WLAN
į
renginys
į
jungtas ir
tinkamai
į
diegtas kompiuteryje.
1.
Jei belaidžio ryšio lemput
ė
nedega arba dega geltona spalva,
į
junkite belaid
į
į
rengin
į
paspausdami belaidžio ryšio mygtuk
ą
, belaidžio ryšio jungikl
į
arba belaidžio ryšio klaviš
ą
.
2.
Tada bandykite jungtis prie WLAN tinklo dar kart
ą
.
Jei vis tiek nepavyksta prisijungti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
.
2.
Srityje „Sistema“ spustel
ė
kite
Į
rengini
ų
tvarkytuv
ė
.
3.
Spustel
ė
kite šalia parinkties
Tinklo adapteriai
esan
č
i
ą
rodykl
ę
, kad išpl
ė
stum
ė
te s
ą
raš
ą
ir b
ū
t
ų
parodyti visi adapteriai.
4.
Tinklo adapteri
ų
s
ą
raše raskite WLAN
į
rengin
į
. WLAN
į
renginio pavadinime gali b
ū
ti terminas
belaidis
,
belaidis LAN
,
WLAN
arba
802.11
.
Jei s
ą
raše WLAN
į
renginio n
ė
ra, j
ū
s
ų
kompiuteryje n
ė
ra integruotojo WLAN
į
renginio arba
WLAN
į
renginio tvarkykl
ė
netinkamai
į
diegta.
Daugiau informacijos apie WLAN tinkl
ų
trik
č
i
ų
šalinim
ą
ir su juo susijusi
ų
sait
ų
rasite priemon
ė
je
„Žinynas ir palaikymas“.
Nepavyksta prisijungti prie norimo tinklo
Gali b
ū
ti, kad nepavyksta prisijungti prie norimo WLAN tinklo, nes jis apsaugotas. Nor
ė
dami prisijungti
prie tokio WLAN tinklo, turite
į
vesti saugos kod
ą
. Papildomos informacijos rasite kitame skyriuje.
78
13 skyrius
Trik
č
i
ų
šalinimas ir palaikymas
Sample