HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 84 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 97
Atk
ū
rimas iš atk
ū
rimo laikmenos
1.
Jei
į
manoma, sukurkite vis
ų
asmenini
ų
fail
ų
atsargines kopijas.
2.
Į
d
ė
kite pirm
ą
j
į
atk
ū
rimo disk
ą
į
kompiuterio optin
į
disk
ų
į
rengin
į
arba pasirinktin
į
išorin
į
optin
į
disk
ų
į
rengin
į
, tada paleiskite kompiuter
į
iš naujo.
– arba –
Prijunkite atk
ū
rimo „flash“ disk
ą
prie kompiuterio USB prievado, tada paleiskite kompiuter
į
naujo.
PASTABA:
jei iš naujo paleidus kompiuter
į
„HP Recovery Manager“ neatidaroma
automatiškai, pakeiskite
į
krovimo tvark
ą
. Skaitykite skyri
ų
„Kompiuterio
į
krovimo tvarkos
keitimas“
74
puslapyje
.
3.
Į
kraunant sistem
ą
paspauskite
f9
.
4.
Pasirinkite optin
į
disk
ų
į
rengin
į
arba „flash“ disk
ą
.
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kompiuterio
į
krovimo tvarkos keitimas
Nor
ė
dami pakeisti
į
krovimo tvark
ą
, kad b
ū
t
ų
į
kraunami atk
ū
rimo diskai, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Paleiskite kompiuter
į
iš naujo.
2.
Paleisdami kompiuter
į
iš naujo paspauskite
esc
, tada paspauskite klaviš
ą
f9
, kad b
ū
t
ų
parodytos
į
krovimo parinktys.
3.
Į
krovimo parink
č
i
ų
lange pasirinkite
Internal CD/DVD ROM Drive
(Vidinis CD / DVD disk
ų
į
renginys).
Nor
ė
dami pakeisti
į
krovimo tvark
ą
, kad b
ū
t
ų
į
kraunamas atk
ū
rimo „flash“ diskas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite „flash“ disk
ą
prie USB prievado.
2.
Paleiskite kompiuter
į
iš naujo.
3.
Paleisdami kompiuter
į
iš naujo paspauskite
esc
, tada paspauskite klaviš
ą
f9
, kad b
ū
t
ų
parodytos
į
krovimo parinktys.
4.
Į
krovimo parink
č
i
ų
lange pasirinkite „flash“ disk
ą
.
74
11 skyrius
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
Sample