HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 8 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 97
HP ir tre
č
i
ų
j
ų
šali
ų
programin
ė
s
į
rangos atnaujinim
ų
diegimas
.........................................
63
Belaidžio tinklo apsauga
.....................................................................................................................
63
Programin
ė
s
į
rangos ir informacijos atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
..........................................................
63
Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas
......................................................................................
63
10
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ir „System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika)
naudojimas
........................................................................................................................................................
65
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) paleidimas
.....................................................................
65
BIOS naujinimas
.................................................................................................................................
65
BIOS versijos nustatymas
..................................................................................................
65
BIOS naujinio atsisiuntimas
...............................................................................................
66
„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) naudojimas
.................................................................
67
11
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
....................................................................................................
68
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
...................................................................................................................
68
Atk
ū
rimo laikmenos k
ū
rimas ir pradin
ė
s sistemos b
ū
senos atk
ū
rimas
..............................
68
K
ą
reikia žinoti
...................................................................................................
68
Atk
ū
rimo laikmenos k
ū
rimas
.............................................................
69
Sistemos atk
ū
rimo tašk
ų
k
ū
rimas
......................................................................................
69
K
ą
reikia žinoti
...................................................................................................
69
Sistemos atk
ū
rimo taško k
ū
rimas
.....................................................................
69
Atsargini
ų
sistemos ir asmenin
ė
s informacijos kopij
ų
k
ū
rimas
..........................................
70
Patarimai, kaip s
ė
kmingai kurti atsargines kopijas
............................................
70
K
ą
reikia žinoti
...................................................................................................
70
Atsargin
ė
s kopijos k
ū
rimas naudojant „Windows“ atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimo ir
atk
ū
rimo priemon
ę
............................................................................................
71
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
................................................................................................
72
Ankstesnio sistemos atk
ū
rimo taško atk
ū
rimas
.................................................................
72
Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimas
...................................................................................................
72
Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimas naudojant „Windows“ atsarginio kopijavimo ir
atk
ū
rimo priemon
ę
............................................................................................
72
Pradin
ė
s sistemos b
ū
senos atk
ū
rimas naudojant „HP Recovery Manager“
......................
72
K
ą
reikia žinoti
...................................................................................................
73
Atk
ū
rimas, naudojant atk
ū
rimo skaidin
į
„HP Recovery“ (tik tam tikruose
modeliuose)
.......................................................................................................
73
Atk
ū
rimas iš atk
ū
rimo laikmenos
.......................................................................
74
Kompiuterio
į
krovimo tvarkos keitimas
.............................................
74
12
Specifikacijos
..............................................................................................................................................
75
Į
vesties galia
.......................................................................................................................................
75
Darbo aplinka
.....................................................................................................................................
76
viii
Sample