HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 77 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 97
4.
Dukart spustel
ė
kite fail
ą
su pl
ė
tiniu .exe (pvz.,
failopavadinimas
.exe).
Pradedama diegti BIOS.
5.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus baikite diegti.
PASTABA:
kai ekrane pranešama apie s
ė
kming
ą
į
diegt
į
, galite panaikinti atsisi
ų
st
ą
fail
ą
standžiojo disko.
„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika)
naudojimas
„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) leidžia atlikti diagnostinius testus ir sužinoti, ar
kompiuterio aparatin
ė
į
ranga veikia tinkamai.
Nor
ė
dami paleisti priemon
ę
„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika), atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Į
junkite arba iš naujo paleiskite kompiuter
į
. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius
pranešimui „Press the ESC key for Startup Menu“ (Nor
ė
dami
į
jungti Paleisties meniu, spauskite
klaviš
ą
ESC), spauskite klaviš
ą
esc
. Pasirodžius paleisties meniu, spauskite klaviš
ą
f2
.
2.
Spustel
ė
kite diagnostikos patikrinim
ą
, kur
į
norite vykdyti, tada vykdykite nurodymus ekrane.
PASTABA:
jei norite sustabdyti diagnostikos patikrinim
ą
tuo metu, kai jis jau vykdomas,
paspauskite
esc
.
„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) naudojimas
67
Sample