HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 75 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 97
10
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
)
(BIOS) ir „System Diagnostics“
(Sistemos diagnostika) naudojimas
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
), arba bazin
ė
į
vesties / išvesties sistema (BIOS), kontroliuoja
ryšius tarp vis
ų
sistemos
į
vesties ir išvesties
į
rengini
ų
(pvz., disk
ų
į
rengini
ų
, ekrano, klaviat
ū
ros, pel
ė
s
ir spausdintuvo). „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) apima
į
diegt
ų
į
rengini
ų
tip
ų
parametrus,
kompiuterio paleisties parametrus ir sistemos bei išpl
ė
stin
ė
s atminties kiekio parametrus.
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) paleidimas
Nor
ė
dami paleisti priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS), atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Į
junkite arba iš naujo paleiskite kompiuter
į
ir, kai ekrano apa
č
ioje rodomas pranešimas „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Paspauskite klaviš
ą
ESC, kad b
ū
t
ų
parodytas paleisties meniu),
paspauskite klaviš
ą
esc
.
2.
Paspauskite
f10
, kad atidarytum
ė
te priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS).
Ekrano apa
č
ioje rodoma informacija, kaip naršyti priemon
ė
je „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
)
(BIOS).
PASTABA:
k
ą
nors keisdami priemon
ė
je „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) b
ū
kite ypa
č
atsarg
ū
s. D
ė
l klaidos kompiuteris gali nebeveikti kaip numatyta.
BIOS naujinimas
HP svetain
ė
je gali b
ū
ti atnaujint
ų
BIOS versij
ų
.
Daugelis HP svetain
ė
je pateikiam
ų
BIOS naujinim
ų
yra suglaudintuose failuose, vadinamuose
SoftPaq
.
Kai kuriuose atsisiuntimo paketuose gali b
ū
ti failas, pavadintas „Readme.txt“, kuriame pateikiama
informacija apie failo diegim
ą
ir trik
č
i
ų
šalinim
ą
.
BIOS versijos nustatymas
Nor
ė
dami nustatyti, ar pasiekiami BIOS naujiniai yra naujesn
ė
s versijos nei šiuo metu
į
diegti
kompiuteryje, jums reikia žinoti esamos sistemos BIOS versij
ą
.
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) paleidimas
65
Sample