HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 7 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 97
Slaptažodžio apsaugos v
ė
l
į
sijungus kompiuteriui nustatymas
.........................................
43
Energijos matuoklio naudojimas
.........................................................................................................
44
Energijos vartojimo plano pasirinkimas
..............................................................................................
45
Maitinimas iš akumuliatoriaus
............................................................................................................
46
Kaip rasti informacijos apie akumuliatori
ų
.........................................................................
46
Akumuliatoriaus energijos taupymas
.................................................................................
46
Žem
ų
akumuliatoriaus
į
krovos lygi
ų
atpažinimas
..............................................................
47
Maitinimas iš išorinio energijos šaltinio
..............................................................................................
48
„HP CoolSense“ (tik tam tikruose modeliuose)
..................................................................................
49
Programin
ė
s
į
rangos turinio atnaujinimas (tik tam tikruose modeliuose)
...........................................
50
Kompiuterio išjungimas
......................................................................................................................
50
7
Informacijos valdymas ir bendrinimas
.......................................................................................................
51
USB
į
renginio naudojimas
..................................................................................................................
51
USB
į
renginio prijungimas
.................................................................................................
51
USB
į
renginio atjungimas
..................................................................................................
52
Maitinamo USB
į
renginio prijungimas
................................................................................
52
Skaitmenin
ė
s atminties kortel
ė
s
į
d
ė
jimas ir iš
ė
mimas
.......................................................................
53
8
Kompiuterio prieži
ū
ra
...................................................................................................................................
54
Kaip pagerinti našum
ą
........................................................................................................................
54
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
........................................
54
Disko defragmentavimo programos naudojimas
...............................................................
54
Disko valymo programos naudojimas
................................................................................
55
Program
ų
ir tvarkykli
ų
naujinimas
......................................................................................................
56
Kompiuterio valymas
..........................................................................................................................
57
Ekrano, šon
ų
ir dang
č
io valymas
.......................................................................................
57
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s ir klaviat
ū
ros valymas
........................................................................
57
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
........................................................................................
58
9
Kompiuterio ir informacijos apsauga
.........................................................................................................
59
Saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
..........................................................................................
59
Slaptažodži
ų
naudojimas
...................................................................................................................
60
„Windows“ slaptažodži
ų
nustatymas
.................................................................................
60
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) slaptažodis
....................................................
61
Interneto saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
...........................................................................
61
Antivirusin
ė
s programin
ė
s
į
rangos naudojimas
.................................................................
62
Užkardos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
......................................................................
62
Programin
ė
s
į
rangos atnaujinim
ų
diegimas
.......................................................................................
62
„Windows“ saugos naujini
ų
diegimas
................................................................................
62
vii
Sample