HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 66 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 97
Program
ų
ir tvarkykli
ų
naujinimas
HP rekomenduoja nuolat naujinti programas ir tvarkykles,
į
diegiant naujausias j
ų
versijas. Naujiniai
gali išspr
ę
sti problemas ir papildyti kompiuter
į
naujomis funkcijomis bei parinktimis. Technologijos
nuolat kei
č
iasi, tod
ė
l svarbu nuolat naujinti programas ir tvarkykles, kad kompiuteris nuo j
ų
neatsilikt
ų
.
Pvz., senesni grafikos komponentai gali nepalaikyti naujausi
ų
žaidim
ų
. Jei nediegsite naujausi
ų
tvarkykli
ų
, negal
ė
site išnaudoti vis
ų
kompiuterio galimybi
ų
.
Apsilankykite svetain
ė
je
support
ir atsisi
ų
skite naujausias HP program
ų
ir
tvarkykli
ų
versijas. Be to, užsiregistruokite ir automatiškai gaukite pranešimus apie naujinius iškart,
kai jie išleidžiami.
56
8 skyrius
Kompiuterio prieži
ū
ra
Sample