HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 65 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 97
Nor
ė
dami paleisti disko defragmentavimo program
ą
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuter
į
prie kintamosios srov
ė
s šaltinio.
2.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Reikmenys
>
Sistemos
į
rankiai
>
Disko
defragmentavimo programa
.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programin
ė
s
į
rangos žinyne.
Disko valymo programos naudojimas
Disko valymo programa standžiajame diske ieško nereikaling
ų
fail
ų
, kuriuos galite saugiai panaikinti,
kad atlaisvintum
ė
te vietos ir kompiuteris veikt
ų
efektyviau.
Nor
ė
dami paleisti disko valymo program
ą
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Reikmenys
>
Sistemos
į
rankiai
>
Disko valymo
programa
.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kaip pagerinti našum
ą
55
Sample