HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 6 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 97
Prijungimas prie laidinio tinklo
............................................................................................................
22
Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN)
.................................................................................
22
4
Pramog
ų
funkcij
ų
naudojimas
.....................................................................................................................
23
Interneto kameros naudojimas
...........................................................................................................
25
Garso funkcij
ų
naudojimas
.................................................................................................................
25
Garsiakalbi
ų
prijungimas
...................................................................................................
25
Ausini
ų
prijungimas
............................................................................................................
25
Mikrofono prijungimas
........................................................................................................
25
„Beats Audio“ naudojimas
..................................................................................................
25
„Beats Audio“ valdymo skydo atidarymas
.........................................................
25
„Beats Audio“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas
..................................................
26
Garso funkcij
ų
tikrinimas
....................................................................................................
26
Vaizdo funkcij
ų
naudojimas
................................................................................................................
26
HDMI TV arba monitoriaus prijungimas
.............................................................................
27
Garso parametr
ų
konfig
ū
ravimas (naudojant HDMI TV)
...................................
28
„Intel Wireless Display“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
....................................
28
Garso ir vaizdo fail
ų
tvarkymas
..........................................................................................................
28
5
Klaviat
ū
ros ir žymiklio
į
rengini
ų
naudojimas
.............................................................................................
29
Klaviat
ū
ros naudojimas
......................................................................................................................
30
ALT GR klaviš
ų
deriniai
.....................................................................................................
30
Veiksm
ų
klaviš
ų
naudojimas
..............................................................................................
30
Spar
č
i
ų
j
ų
klaviš
ų
naudojimas
............................................................................................
31
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
.........................................................................................................
33
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s lietimo judesi
ų
naudojimas
................................................................
33
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
.........................................................................................................
34
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s
į
jungimas ir išjungimas
......................................................................
35
Naršymas
...........................................................................................................................
36
Pasirinkimas
......................................................................................................................
36
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s gest
ų
naudojimas
..............................................................................
37
Slinkimas
...........................................................................................................
38
Suspaudimas / mastelio keitimas
......................................................................
38
Sukimas
............................................................................................................
39
Br
ū
kštel
ė
jimas
...................................................................................................
39
6
Maitinimo valdymas
......................................................................................................................................
40
Miego ir sulaikytosios veiksenos režim
ų
naudojimas
.........................................................................
41
Miego režimo paleidimas ir nutraukimas
...........................................................................
41
Hibernavimo paleidimas ir iš
ė
jimas iš jo
............................................................................
42
vi
Sample