HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 59 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 97
„HP CoolSense“ (tik tam tikruose modeliuose)
„HP CoolSense“
automatiškai nustato, ar kompiuteris n
ė
ra naudojamas stacionariai, ir
sureguliuoja jo veikimo bei ventiliatoriaus parametrus, kad b
ū
t
ų
išlaikyta optimali kompiuterio
paviršiaus temperat
ū
ra.
Kai „HP CoolSense“ išjungta, kompiuterio naudojimo vieta n
ė
ra nustatoma, o veikimo ir ventiliatoriaus
parametrai išlieka tokie, kokie buvo nustatyti gamykloje. Taigi kompiuterio paviršiaus temperat
ū
ra gali
b
ū
ti didesn
ė
nei ji b
ū
t
ų
į
jungus „HP CoolSense“.
Jei norite
į
jungti arba išjungti „CoolSense“, atlikite tokius veiksmus:
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
HP CoolSense
.
2.
Pasirinkite
On
(
Į
jungta) arba
Off
(Išjungta).
„HP CoolSense“ (tik tam tikruose modeliuose)
49
Sample