HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 57 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 97
Žem
ų
akumuliatoriaus
į
krovos lygi
ų
atpažinimas
Kai kompiuteris maitinamas tik iš akumuliatoriaus, jam pasiekus žem
ą
arba kritin
į
į
krovos lyg
į
pranešim
ų
srityje parodomas energijos matuoklio pranešimas.
PASTABA:
daugiau informacijos apie energijos matuokl
į
rasite skyriuje
„Energijos matuoklio
naudojimas“
44
puslapyje
.
Esant kritiniam akumuliatoriaus
į
krovos lygiui, kompiuteris atlieka toliau nurodytus veiksmus.
Jei sulaikytosios veiksenos režimas suaktyvintas, o kompiuteris
į
jungtas arba veikia miego
režimu, paleidžiamas sulaikytosios veiksenos režimas.
Jei sulaikytosios veiksenos režimas deaktyvintas, o kompiuteris
į
jungtas arba veikia miego
režimu, jis dar trumpai veikia miego režimu, o tada išjungiamas. Ne
į
rašyta informacija
prarandama.
Maitinimas iš akumuliatoriaus
47
Sample