HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 55 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 97
Energijos vartojimo plano pasirinkimas
Energijos vartojimo planu reguliuojama, kaip kompiuteris vartoja energij
ą
, padeda j
ą
taupyti ir
padidina kompiuterio efektyvum
ą
.
Galimi toliau nurodyti energijos vartojimo planai.
Rekomenduoja HP
. Automatiškai nustatomas kompromisas tarp našumo ir energijos s
ą
naud
ų
.
Maitinimo energijos taupymas
. Taupoma energija sumažinant sistemos našum
ą
ir ekrano
šviesum
ą
.
Didelis našumas
. Padidinamas našumas, bet naudojama daugiau energijos.
Be to, atsižvelgdami
į
savo poreikius, galite patys sukurti energijos vartojimo plan
ą
.
Naudodami „HP Power Manager“ (tik tam tikruose modeliuose) arba „Windows“ valdymo skyd
ą
pasirinkite energijos vartojimo plan
ą
arba sukurkite nauj
ą
.
Nor
ė
dami paleisti „HP Power Manager“, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir
garsas
>
HP Power Manager
.
Nor
ė
dami atidaryti priemon
ę
„Energijos vartojimo parinktys“ valdymo skyde, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Energijos vartojimo parinktys
, tada pasirinkite energijos
vartojimo plan
ą
iš s
ą
rašo.
Energijos vartojimo plano pasirinkimas
45
Sample