HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 53 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 97
Slaptažodžio apsaugos v
ė
l
į
sijungus kompiuteriui nustatymas
Nor
ė
dami nustatyti, kad nutraukus miego arba sulaikytosios veiksenos režim
ą
b
ū
t
ų
reikalaujama
į
vesti slaptažod
į
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Energijos vartojimo parinktys
.
2.
Kairiojoje srityje spustel
ė
kite
Reikalauti slaptažodžio pabundant
.
3.
Spustel
ė
kite
Keisti dabar galimus parametrus
.
4.
Spustel
ė
kite
Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama)
.
PASTABA:
jei reikia sukurti vartotojo abonemento slaptažod
į
arba pakeisti esamo vartotojo
abonemento slaptažod
į
, spustel
ė
kite
Kurti arba keisti vartotojo abonemento slaptažod
į
ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
5.
Spustel
ė
kite
Į
rašyti keitimus
.
Miego ir sulaikytosios veiksenos režim
ų
naudojimas
43
Sample