HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 50 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 97
6
Maitinimo valdymas
Energija
į
j
ū
s
ų
kompiuter
į
gali b
ū
ti tiekiama iš akumuliatoriaus arba iš išorinio maitinimo šaltinio. Kai
kompiuteris veikia naudodamas tik akumuliatoriaus energij
ą
ir n
ė
ra galimyb
ė
s jo
į
krauti iš kintamosios
srov
ė
s šaltinio, svarbu steb
ė
ti ir tausoti akumuliatoriaus
į
krov
ą
. J
ū
s
ų
kompiuteris palaiko energijos
vartojimo planus, kuriuos naudodami galite keisti energijos vartojimo ir taupymo parametrus ir rasti
optimal
ų
kompromis
ą
tarp našumo ir energijos s
ą
naud
ų
.
40
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample