HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 5 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 97
Turinys
1
Pradžia
.............................................................................................................................................................
1
Rekomendacijos
...................................................................................................................................
1
K
ą
galima nuveikti
................................................................................................................................
2
Daugiau HP ištekli
ų
..............................................................................................................................
3
2
Pažintis su kompiuteriu
..................................................................................................................................
5
Kaip rasti informacijos apie aparat
ū
r
ą
ir programin
ę
į
rang
ą
.................................................................
5
Dešin
ė
pus
ė
.........................................................................................................................................
6
Kair
ė
pus
ė
............................................................................................................................................
7
Ekranas
................................................................................................................................................
9
Viršutin
ė
dalis
.....................................................................................................................................
10
Jutiklin
ė
planšet
ė
...............................................................................................................
10
Lemput
ė
s
...........................................................................................................................
11
Mygtukas, garsiakalbiai, žem
ų
j
ų
dažni
ų
garsiakalbis
........................................................
12
Klavišai
..............................................................................................................................
14
Apatin
ė
dalis
.......................................................................................................................................
15
Lipdukai
..............................................................................................................................................
16
3
Prisijungimas prie tinklo
..............................................................................................................................
17
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
......................................................................................................
18
Belaidžio tinklo valdikli
ų
naudojimas
..................................................................................
18
Belaidžio ryšio mygtuko naudojimas
.................................................................
18
„HP Connection Manager“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
..............
18
Operacin
ė
s sistemos valdikli
ų
naudojimas
.......................................................
19
WLAN
į
renginio naudojimas
..............................................................................................
19
Interneto paslaug
ų
teik
ė
jo (IPT) paslaug
ų
naudojimas
.....................................
19
WLAN k
ū
rimas
..................................................................................................
20
Belaidžio maršrutizatoriaus konfig
ū
ravimas
......................................................
20
WLAN apsauga
.................................................................................................
20
Prisijungimas prie WLAN
..................................................................................
21
„Bluetooth“ belaidži
ų
į
rengini
ų
naudojimas
........................................................................
21
v
Sample