HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 48 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 97
Slinkimas
Slinkimas patogus judant
į
puslapio ar vaizdo virš
ų
, apa
č
i
ą
arba šonus. Kad slinktum
ė
te, pad
ė
kite du
pirštus vien
ą
šalia kito ant jutiklin
ė
s planšet
ė
s, tada vilkite juos
į
jutiklin
ė
s planšet
ė
s virš
ų
, apa
č
i
ą
,
kair
ę
arba dešin
ę
pus
ę
.
PASTABA:
slinkimo greitis priklauso nuo piršt
ų
judinimo grei
č
io.
Suspaudimas / mastelio keitimas
Suspaudžiant galima padidinti arba sumažinti vaizdus ar tekst
ą
.
Mastel
į
galite padidinti ant jutiklin
ė
s planšet
ė
s pad
ė
dami du suglaustus pirštus, tada juos
išsk
ė
sdami.
Mastel
į
galite sumažinti ant jutiklin
ė
s planšet
ė
s pad
ė
dami du išsk
ė
stus pirštus, tada juos
suglausdami.
38
5 skyrius
Klaviat
ū
ros ir žymiklio
į
rengini
ų
naudojimas
Sample