HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 47 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 97
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s gest
ų
naudojimas
Jutiklin
ė
planšet
ė
palaiko
į
vairius gestus, leidžian
č
ius pirštais perkelti, priartinti / nutolinti ir pasukti
darbalaukio elementus. Nor
ė
dami naudotis Jutiklin
ė
planšet
ė
gestais, tuo pat metu pad
ė
kite du
pirštus ant Jutiklin
ė
planšet
ė
.
PASTABA:
Jutiklin
ė
planšet
ė
gestai kai kuriose programose nepalaikomi.
Nor
ė
dami perži
ū
r
ė
ti gesto demonstracij
ą
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Synaptics ClickPad
.
2.
Spustel
ė
kite gest
ą
, kad
į
jungtum
ė
te demonstracij
ą
.
Nor
ė
dami
į
jungti arba išjungti gestus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Synaptics ClickPad
.
2.
Pažym
ė
kite prie norimo
į
jungti arba išjungti gesto esant
į
žym
ė
s langel
į
.
3.
Spustel
ė
kite
Taikyti
, tada –
Gerai
.
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
37
Sample