HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 46 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 97
Naršymas
Nor
ė
dami perkelti žymikl
į
ekrane, braukite pirštu per Jutiklin
ė
planšet
ė
pavirši
ų
norima kryptimi
Pasirinkimas
Kair
į
j
į
ir dešin
į
j
į
Jutiklin
ė
planšet
ė
mygtukus naudokite kaip atitinkamus išorin
ė
s pel
ė
s klavišus.
36
5 skyrius
Klaviat
ū
ros ir žymiklio
į
rengini
ų
naudojimas
Sample