HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 45 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 97
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s
į
jungimas ir išjungimas
Nor
ė
dami
į
jungti arba išjungti Jutiklin
ė
planšet
ė
, greitai du kartus bakstel
ė
kite Jutiklin
ė
planšet
ė
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
.
Kai Jutiklin
ė
planšet
ė
į
jungta, Jutiklin
ė
planšet
ė
lemput
ė
nedega.
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
35
Sample