HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 43 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 97
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
Patobulinta jutiklin
ė
planšet
ė
pakei
č
ia
į
prast
ą
jutiklin
ę
planšet
ę
. Tai didelio tikslumo gestais valdoma
alternatyva pelei. Nor
ė
dami perkelti žymikl
į
, braukite pirštu per jutiklin
ė
s planšet
ė
s pavirši
ų
norima
kryptimi. Naudokite kair
į
j
į
ir dešin
į
j
į
jutiklin
ė
s planšet
ė
s mygtukus kaip atitinkamus išorin
ė
s pel
ė
s
klavišus.
Priešingai nei
į
prastin
ė
jutiklin
ė
planšet
ė
, ši planšet
ė
neturi matom
ų
kairiojo ir dešiniojo paspaudim
ų
mygtuk
ų
. Atsižvelgiant
į
j
ū
s
ų
nešiojamojo kompiuterio model
į
, jutiklin
ė
s planšet
ė
s paviršius gali b
ū
ti
lygus arba b
ū
ti su baltomis ar raudonomis linijomis, žymin
č
iomis skirtingas jutiklin
ė
s planšet
ė
s sritis
kairiajam ir dešiniajam paspaudimams ir gestams, pvz., slinkimui.
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s lietimo judesi
ų
naudojimas
Jei norite pagal savo pageidavimus sureguliuoti jutiklin
ė
s planšet
ė
s nustatymus ir gestus:
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Pel
ė
.
2.
Dalies Pel
ė
s ypatyb
ė
s Skirtuke
Į
renginio parametrai
pasirinkite
Synaptics ClickPad
į
rengin
į
ir
spustel
ė
kite mygtuk
ą
Parametrai
.
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
33
Sample