HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 33 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 97
4
Pramog
ų
funkcij
ų
naudojimas
Naudokite savo HP kompiuter
į
kaip pramog
ų
centr
ą
– bendraukite naudodami interneto kamer
ą
,
klausykit
ė
s muzikos ir j
ą
tvarkykite, atsisi
ų
skite ir ži
ū
r
ė
kite filmus. Arba, jei norite naudoti dar daugiau
pramog
ų
funkcij
ų
, prijunkite papildom
ų
išorini
ų
į
rengini
ų
(pvz., garsiakalbius, ausines, monitori
ų
,
projektori
ų
, TV) ir didel
ė
s raiškos
į
rengini
ų
(tik tam tikruose modeliuose).
Daugialyp
ė
s terp
ė
s funkcijos
Č
ia aprašytos kai kurios j
ū
s
ų
kompiuterio pramog
ų
funkcijos.
Komponentas
Aprašas
(1)
Vidiniai mikrofonai (2)
Garso
į
rašymas.
(2)
Interneto kameros lemput
ė
Dega: naudojama interneto kamera.
(3)
„HP TrueVision“ HD interneto kamera
Į
rašo vaizd
ą
, fotografuoja ir perduoda vaizd
ą
vaizdo
konferencijose ir internetiniuose pokalbiuose.
Nor
ė
dami naudotis interneto kamera, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Ryšiai ir pokalbiai
>
CyberLink YouCam
.
23
Sample