HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 32 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 97
Prijungimas prie laidinio tinklo
Laidinis ryšys b
ū
na 2 tip
ų
: vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN ryšys, kuriame naudojamas
tinklo kabelis, daug spartesnis už modemo ryš
į
, kuriame naudojamas telefono kabelis. Abu kabeliai
parduodami atskirai.
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad išvengtum
ė
te elektros sm
ū
gio, gaisro ir nesugadintum
ė
te
į
rangos, nejunkite
modemo arba telefono kabelio
į
RJ-45 (tinklo) lizd
ą
.
Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN)
LAN ryš
į
naudokite, jei norite prijungti kompiuter
į
tiesiogiai prie maršrutizatoriaus namuose (o ne
jungtis belaidžiu ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo b
ū
tinas 8 kontakt
ų
RJ-45 tinklo kabelis.
Nor
ė
dami prijungti tinklo kabel
į
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabel
į
prie kompiuterio tinklo lizdo
(1)
.
2.
Kit
ą
tinklo kabelio gal
ą
prijunkite prie sieninio tinklo lizdo
(2)
arba maršrutizatoriaus.
PASTABA:
jei tinklo kabelyje yra triukšm
ų
mažinimo schema
(3)
, apsauganti nuo TV ir radijo
bang
ų
pri
ė
mimo keliam
ų
trikdži
ų
, nukreipkite kabelio gal
ą
su schema
į
kompiuterio pus
ę
.
22
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample