HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 27 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 97
3
Prisijungimas prie tinklo
Kompiuter
į
galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktum
ė
te. Ta
č
iau net b
ū
dami namuose galite sužinoti,
kas vyksta
į
vairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informacij
ą
iš milijon
ų
svetaini
ų
, jei
prijungsite kompiuter
į
prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie
pasaulinio tinklo.
17
Sample