HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 26 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 97
Lipdukai
Prie kompiuterio priklijuotuose lipdukuose pateikiama informacija, kurios gali prireikti sprendžiant
iškilusias problemas ar keliaujant su kompiuteriu
į
kitas šalis. Lipdukai priklijuoti lengvai pasiekiamose
vietose.
Serijos numerio lipdukas – pateikiama svarbi informacija,
į
skaitant toliau nurodyt
ą
j
ą
.
PASTABA:
J
ū
s
ų
lipdukas gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus paveiksl
ė
lyje.
Komponentas
(1)
Gaminio pavadinimas
(2)
Serijos numeris
(3)
Gaminio dalies numeris
(4)
Garantijos laikotarpis
(5)
Modelio aprašymas (tik kai kuriuose modeliuose)
Žinokite ši
ą
informacij
ą
, kai susisiekiate su palaikymo tarnyba. Serijos numerio lipdukas
priklijuotas kompiuterio apa
č
ioje.
„Microsoft®“ autentiškumo sertifikatas – pateikiamas „Windows“ produkto kodas. Produkto kodo
gali prireikti naujinant operacin
ę
sistem
ą
arba šalinant jos triktis. „Microsoft“ autentiškumo
sertifikatas yra ant kompiuterio dugno.
Lipdukas su teisine informacija. Jame pateikiama su kompiuteriu susijusi teisin
ė
informacija.
Lipdukas su teisine informacija priklijuotas kompiuterio apa
č
ioje.
Belaidži
ų
į
rengini
ų
sertifikavimo etiket
ė
(-
ė
s) – pateikiama informacija apie pasirinktinius
belaidžius
į
renginius ir kai kuri
ų
šali
ų
/ region
ų
, kuriuose šie
į
renginiai buvo patvirtinti naudoti,
patvirtinimo žym
ė
s. Jei j
ū
s
ų
kompiuterio modelyje yra vienas ar keli belaidžiai
į
renginiai, prie
kompiuterio priklijuota viena ar kelios sertifikavimo etiket
ė
s. Šios informacijos gali prireikti
keliaujant užsienyje. Belaidži
ų
į
rengini
ų
sertifikavimo lipdukai priklijuoti kompiuterio apa
č
ioje.
16
2 skyrius
Pažintis su kompiuteriu
Sample