HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 25 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 97
Apatin
ė
dalis
Komponentas
Aprašymas
V
ė
dinimo angos (2)
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
PASTABA:
kompiuterio ventiliatorius
į
sijungia
automatiškai, kad atv
ė
sint
ų
vidinius komponentus ir
apsaugot
ų
nuo perkaitimo. Normalu, kad kompiuteriui
veikiant vidinis ventiliatorius tai
į
sijungia, tai išsijungia.
Apatin
ė
dalis
15
Sample