HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 24 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 97
Klavišai
Komponentas
Aprašymas
(1)
Klavišas
esc
Parodoma informacija apie sistem
ą
, kai paspaudžiamas
kartu su klavišu
fn
.
(2)
Klavišas
fn
Vykdomos dažnai naudojamos sistemos funkcijos, kai
paspaudžiamas kartu su klavišu Klavišas
b
,
tarpo klavišu
arba klavišu
esc
.
(3)
„Windows“ logotipo klavišas
Atidaromas „Windows“ meniu „Prad
ė
ti“.
(4)
Veiksm
ų
klavišai
Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas.
PASTABA:
Tam tikruose modeliuose veiksm
ų
klavišu
f5
į
jungiamas arba išjungiamas foninis klaviat
ū
ros
apšvietimas.
(5)
„Windows“ program
ų
klavišas
Parodomas po žymikliu esan
č
i
ų
element
ų
kontekstinis
meniu.
14
2 skyrius
Pažintis su kompiuteriu
Sample