HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 21 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 97
Lemput
ė
s
Komponentas
Aprašymas
(1)
Maitinimo lemput
ė
Dega balta spalva: kompiuteris
į
jungtas.
Mirksi balta lemput
ė
: kompiuteris veikia miego režimu
(taupoma energija). Kompiuteris nebetiekia energijos
į
ekran
ą
ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo režimas, kuriuo naudojama mažiausiai
energijos.
PASTABA:
Tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid
Start Technology“ funkcija
į
jungiama gamykloje. „Rapid
Start Technology“ tam tikr
ą
laik
ą
nesinaudojus
kompiuteriu suteikia galimyb
ę
greitai toliau t
ę
sti darb
ą
.
Daugiau informacijos rasite
„Miego ir sulaikytosios
veiksenos režim
ų
naudojimas“
41
puslapyje
.
(2)
Garso išjungimo lemput
ė
Geltona: kompiuterio garsas išjungtas.
Nedega: kompiuterio garsas
į
jungtas.
(3)
Belaidžio tinklo lemput
ė
Dega balta spalva: integruotasis belaidis
į
renginys,
pavyzdžiui, belaidžio vietinio tinklo (WLAN)
į
renginys ir
(arba) „Bluetooth®“, yra
į
jungtas.
Geltona: visi belaidžio ryšio
į
renginiai išjungti.
(4)
Klavišo „Caps lock“ lemput
ė
Dega: didži
ų
j
ų
raidži
ų
fiksavimas
į
jungtas (rašoma
didžiosiomis raid
ė
mis).
(5)
Jutiklin
ė
planšet
ė
lemput
ė
Dega: Jutiklin
ė
planšet
ė
išjungtas (-a).
Nedega: Jutiklin
ė
planšet
ė
į
jungtas (-a).
Viršutin
ė
dalis
11
Sample