HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 18 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 97
Komponentas
Aprašas
(5)
Standžiojo disko lemput
ė
Mirksi balta lemput
ė
: standusis diskas yra
naudojamas.
Geltona: „HP 3D DriveGuard“ laikinai sustabd
ė
stand
ų
j
į
disk
ą
.
PASTABA:
informacijos apie „HP 3D DriveGuard“
rasite skyriuje
„„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik
tam tikruose modeliuose)“
54
puslapyje
.
(6)
Maitinimo lemput
ė
Dega balta spalva: kompiuteris
į
jungtas.
Mirksi balta lemput
ė
: kompiuteris veikia miego režimu
(taupoma energija). Kompiuteris nebetiekia energijos
į
ekran
ą
ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia
sulaikytosios veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena –
tai energijos taupymo režimas, kuriuo naudojama
mažiausiai energijos.
PASTABA:
Tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid
Start Technology“ funkcija
į
jungiama gamykloje.
„Rapid Start Technology“ tam tikr
ą
laik
ą
nesinaudojus
kompiuteriu suteikia galimyb
ę
greitai toliau t
ę
sti darb
ą
.
Daugiau informacijos rasite
„Miego ir sulaikytosios
veiksenos režim
ų
naudojimas“
41
puslapyje
.
8
2 skyrius
Pažintis su kompiuteriu
Sample