HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 17 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 97
Kair
ė
pus
ė
Komponentas
Aprašas
(1)
RJ-45 (tinklo) lizdas
Prijungia tinklo kabel
į
.
(2)
HDMI prievadas
Prijungia papildom
ą
vaizdo arba garso
į
rengin
į
, pavyzdžiui,
didel
ė
s raiškos televizori
ų
arba bet kok
į
suderinam
ą
skaitmenin
į
arba garso
į
rengin
į
.
(3)
USB 3.0 prievadai (2)
Skirtas pasirinktiniams USB 3.0
į
renginiams prijungti ir
suteikia geresn
ę
USB maitinimo funkcij
ą
.
PASTABA:
išsamesn
ė
s informacijos apie
į
vairi
ų
tip
ų
USB
prievadus rasite skyriuje
„USB
į
renginio
naudojimas“
51
puslapyje
.
(4)
Skaitmenini
ų
laikmen
ų
anga
Palaikomos ši
ų
skaitmenini
ų
format
ų
kortel
ė
s:
„Secure Digital (SD) Memory Card“
„Secure Digital High Capacity“ (SDxC) atminties
kortel
ė
„Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card“
„Ultra High Speed MultiMediaCard“ (UHS/MMC)
atminties kortel
ė
Kair
ė
pus
ė
7
Sample