HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 15 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 97
2
Pažintis su kompiuteriu
Kaip rasti informacijos apie aparat
ū
r
ą
ir programin
ę
į
rang
ą
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Kompiuteris
.
Pamatysite vis
ų
kompiuteryje
į
rengt
ų
į
rengini
ų
s
ą
raš
ą
,
į
skaitant optinius disk
ų
į
renginius ar papildom
ą
stand
ų
j
į
disk
ą
.
Nor
ė
dami sužinoti, kokia programin
ė
į
ranga
į
diegta kompiuteryje, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos
programos
.
Kaip rasti informacijos apie aparat
ū
r
ą
ir programin
ę
į
rang
ą
5
Sample