HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 12 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 97
K
ą
galima nuveikti
Be abejo, žinote, kad kompiuteriu galite ži
ū
r
ė
ti „YouTube“ vaizdo
į
rašus. Bet ar žinojote, kad
galite prijungti kompiuter
į
prie TV ir ži
ū
r
ė
ti vaizdo
į
rašus TV ekrane? Daugiau informacijos rasite
skyriuje
„HDMI TV arba monitoriaus prijungimas“
27
puslapyje
.
Be abejo, žinote, kad kompiuteriu galite klausytis muzikos. Bet ar žinojote, kad kompiuteriu galite
transliuoti tiesiogines radijo programas ir klausytis muzikos bei laid
ų
iš viso pasaulio? Skaitykite
skyri
ų
„Garso funkcij
ų
naudojimas“
25
puslapyje
.
Be abejo, žinote, kad galite sukurti profesionali
ų
skaidri
ų
pateik
č
i
ų
„Microsoft“ programomis. Bet
ar žinojote, kad galite prijungti projektori
ų
ir pasidalyti id
ė
jomis su grupe? Žr.
„HDMI TV arba
monitoriaus prijungimas“
27
puslapyje
.
2
1 skyrius
Pradžia
Sample