HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 85 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 91
Problemi sa zvukom
Da biste provjerili funkcije zvuka na ra
č
unalu, slijedite ove korake:
1.
Odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
Zvuk
.
2.
Kada se otvori prozor Zvuk, kliknite karticu
Zvukovi
. U odjeljku Programski doga
đ
aji odaberite
bilo koji zvukovni doga
đ
aj, primjerice zvu
č
ni signal ili alarm, a zatim kliknite gumb
Provjera
.
Trebali biste
č
uti zvuk kroz zvu
č
nike ili kroz priklju
č
ene slušalice.
Da biste provjerili funkcije snimanja na ra
č
unalu, slijedite ove korake:
1.
Odaberite
Start
>
Svi programi
>
Dodaci
>
Snima
č
zvuka
.
2.
Kliknite
Po
č
ni snimanje
, a zatim govorite u mikrofon. Spremite datoteku na radnu površinu.
3.
Otvorite multimedijski program i reproducirajte zvuk.
Da biste potvrdili ili promijenili audio postavke na ra
č
unalu, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
Zvuk
.
Problemi s upravljanjem napajanjem
Neki mogu
ć
i uzroci problema s upravljanjem napajanjem uklju
č
uju sljede
ć
e:
Niske razine napunjenosti baterije
Problemi s prilagodnikom za izmjeni
č
ni napon
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
Priklju
č
ite prilagodnik za izmjeni
č
ni napon.
Priklju
č
ite dodatni priklju
č
ni ure
đ
aj ili ure
đ
aj za proširenje.
Priklju
č
ite dodatni strujni prilagodnik kupljen kao dodatak od tvrtke HP.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Pokrenite stanje hibernacije.
Spremite sve na
č
emu ste radili i isklju
č
ite ra
č
unalo.
Otklanjanje poteško
ć
a
75
Sample