HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 84 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 91
WLAN veza je vrlo slaba
Ako je veza vrlo slaba ili ako se ra
č
unalo ne može povezati s WLAN-om, minimizirajte interferenciju s
drugim ure
đ
ajima kako slijedi:
Premjestite ra
č
unalo bliže beži
č
nom usmjeriva
č
u ili pristupnoj to
č
ki.
Privremeno isklju
č
ite ostale beži
č
ne ure
đ
aje kao što su mikrovalna pe
ć
nica, beži
č
ni telefon ili
mobilni telefon kako biste bili sigurni da drugi beži
č
ni ure
đ
aje ne smetaju.
Ako se veza ne popravi, pokušajte prisilno ponovno uspostaviti sve vrijednosti za povezivanje:
1.
Odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Mreža i internet
>
Centar za mreže i zajedni
č
ko
korištenje
.
2.
U lijevom oknu kliknite
Upravljaj beži
č
nim mrežama
.
Prikazuje se popis dostupnih WLAN-ova. Ako se nalazite na to
č
kama na kojima je aktivno
nekoliko WLAN-ova, prikazat
ć
e ih se nekoliko.
3.
Odaberite mrežu, a zatim kliknite
Ukloni
.
Povezivanje na beži
č
ni usmjeriva
č
nije mogu
ć
e
Ako se pokušavate povezati na beži
č
ni usmjeriva
č
i ne uspijeva vam, vratite beži
č
ni usmjeriva
č
na
po
č
etne postavke tako što
ć
ete ga isklju
č
iti iz napajanja za 10 do 15 sekundi.
Ako se ra
č
unalo i dalje ne može povezati s WLAN-om, ponovno pokrenite beži
č
ni usmjeriva
č
.
Pojedinosti potražite u uputama proizvo
đ
a
č
a usmjeriva
č
a.
Ikona statusa mreže nije prikazana
Ako ikona statusa mreža nije prikazana u podru
č
ju obavijesti nakon što ste konfigurirali WLAN,
softver upravlja
č
kog programa nedostaje ili je ošte
ć
en. Možda
ć
e se prikazati i poruka pogreške
sustava Windows "Ure
đ
aj nije prona
đ
en". Morate ponovno instalirati upravlja
č
ki program.
Najnoviju verziju softvera i upravlja
č
kih programa za WLAN ure
đ
aj preuzmite s HP-ovog web-mjesta
. Ako je WLAN ure
đ
aj koji upotrebljavate kupljen zasebno, potražite najnoviji
softver na web-mjestu proizvo
đ
a
č
a.
Da biste dobili najnoviju verziju softvera za WLAN ure
đ
aj, slijedite ove korake:
1.
Otvorite internetski preglednik i idite na adresu
support
.
2.
Odaberite svoju državu ili regiju.
3.
Kliknite mogu
ć
nost za preuzimanje softvera i upravlja
č
kih programa, a zatim upišite broj modela
ra
č
unala u okvir za pretraživanje.
4.
Pritisnite
enter
, zatim slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA:
Ako je WLAN ure
đ
aj koji upotrebljavate kupljen zasebno, potražite najnoviji softver na
web-mjestu proizvo
đ
a
č
a.
74
Poglavlje 13
Otklanjanje poteško
ć
a i podrška
Sample