HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 8 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 91
Instalacija HP-ovih softverskih ažuriranja i ažuriranja drugih proizvo
đ
a
č
a
........................
57
Zaštita beži
č
ne mreže
........................................................................................................................
58
Stvaranje sigurnosnih kopija softvera i podataka
...............................................................................
58
Upotreba dodatnog sigurnosnog kabela
............................................................................................
58
10
Upotreba programa Setup Utility (BIOS) i System Diagnostics (Dijagnostika sustava)
......................
59
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
..........................................................................................
59
Ažuriranje BIOS-a
..............................................................................................................................
59
Odre
đ
ivanje verzije BIOS-a
...............................................................................................
59
Preuzimanje BIOS ažuriranja
............................................................................................
60
Upotreba programa System Diagnostics (Dijagnostika sustava)
.......................................................
61
11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
.................................................................................
62
Stvaranje sigurnosnih kopija
..............................................................................................................
62
Izrada medija za oporavak kako biste oporavili izvorni sustav
..........................................
62
Što trebate znati
................................................................................................
62
Izrada medija za oporavak
...............................................................
63
Stvaranje to
č
aka vra
ć
anja sustava
....................................................................................
63
Što trebate znati
................................................................................................
63
Stvaranje to
č
ke oporavka sustava
....................................................................
63
Stvaranje sigurnosne kopije informacija sustava i osobnih podataka
................................
64
Savjeti za uspješno stvaranje sigurnosnih kopija
..............................................
64
Što trebate znati
................................................................................................
64
Stvaranje sigurnosne kopije pomo
ć
u opcije Windows sigurnosno kopiranje i
vra
ć
anje
.............................................................................................................
65
Vra
ć
anje i oporavak
............................................................................................................................
66
Vra
ć
anje na prethodnu to
č
ku vra
ć
anja
..............................................................................
66
Oporavak odre
đ
enih datoteka
...........................................................................................
66
Vra
ć
anje odre
đ
enih datoteka pomo
ć
u opcije Windows sigurnosno kopiranje
i vra
ć
anje
...........................................................................................................
66
Oporavak izvornog sustava pomo
ć
u programa HP Recovery Manager
............................
66
Što trebate znati
................................................................................................
67
Oporavak pomo
ć
u particije HP Recovery (samo odabrani modeli)
..................
67
Oporavak pomo
ć
u medija za oporavak
.............................................................
68
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala
.......................................
68
12
Tehni
č
ki podaci
...........................................................................................................................................
69
Ulazno napajanje
................................................................................................................................
69
Radno okruženje
................................................................................................................................
70
viii
Sample