HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 79 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 91
12
Tehni
č
ki podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u
inozemstvo s ra
č
unalom.
Ra
č
unalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeni
č
nog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeni
č
nog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u
rasponu od 0 – 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se ra
č
unalo može napajati iz samostalnog izvora napajanja
istosmjernim naponom, ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjeni
č
ni napon ili
istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio za upotrebu na ovom ra
č
unalu.
Ra
č
unalo može za napajanje upotrebljavati istosmjerni napon unutar sljede
ć
ih specifikacija. Radni
napon i struja ovise o platformi.
Ulazno napajanje
Procjena
Radni napon i struja
19,5 V istosmjernog napona pri 3,33 A – 65 W
DC utika
č
vanjskog HP napajanja
NAPOMENA:
Ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s me
đ
ufaznim
naponom ne višim od 240 V rms.
NAPOMENA:
Radni napon i jakost struje ra
č
unala navedeni su na naljepnici s pravnim podacima o
sustavu.
Ulazno napajanje
69
Sample