HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 77 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 91
Što trebate znati
Program HP Recovery Manager oporavlja samo tvorni
č
ki instaliran softver. Softver koji se ne
isporu
č
uje uz ra
č
unalo potrebno je preuzeti s web-mjesta proizvo
đ
a
č
a ili ga ponovno instalirati s
diska koji ste dobili od proizvo
đ
a
č
a.
Oporavak sustava u prijašnje stanje trebalo bi biti posljednje sredstvo rješavanja problema s
ra
č
unalom. Ako još niste, prije nego što oporavite sustav pomo
ć
u programa HP Recovery
Manager, isprobajte to
č
ke oporavka (pogledajte odjeljak
Vra
ć
anje na prethodnu to
č
ku vra
ć
anja
na stranici
66
) i djelomi
č
na vra
ć
anja (pogledajte odjeljak
Oporavak odre
đ
enih datoteka
na stranici
66
).
Oporavak sustava potrebno je izvršiti ako tvrdi disk ra
č
unala prestane funkcionirati ili ako nijedan
pokušaj otklanjanja problema s funkcioniranjem ra
č
unala ne uspije.
Ako mediji za oporavak ne rade, možete nabaviti diskove za oporavak za sustav na HP-ovom
web-mjestu.
Mogu
ć
nost Oporavak umanjene slike preporu
č
uje se samo za napredne korisnike. Svi
upravlja
č
ki programi vezani uz hardver i softver unaprijed su instalirani, ali druge softverske
aplikacije nisu. Nemojte prekidati postupak dok se ne dovrši; u suprotnom oporavak ne
ć
e
uspjeti.
Oporavak pomo
ć
u particije HP Recovery (samo odabrani modeli)
HP-ova particija za oporavak (samo odabrani modeli), omogu
ć
uje vra
ć
anje sustava bez diskova za
oporavak ili izbrisivog pogona za oporavak. Ovu vrstu oporavka možete upotrebljavati samo ako tvrdi
disk još uvijek radi.
Da biste provjerili postojanje particije za oporavak, odaberite
Start
, desnom tipkom miša kliknite
Ra
č
unalo
, zatim odaberite
Upravljaj
>
Upravljanje diskom
. Ako postoji particija za oporavak,
Pogon za oporavak prikazat
ć
e se u prozoru.
NAPOMENA:
S ra
č
unalima s kojima nije isporu
č
ena particija za oporavak isporu
č
uju se diskovi za
oporavak.
1.
Pristupite programu HP Recovery Manager na neki od ovih na
č
ina:
Odaberite
Start
i upišite
oporavak
u polje za pretraživanje. Odaberite
Recovery Manager
s popisa.
– ili –
Uklju
č
ite ili ponovo pokrenite ra
č
unalo i pritisnite tipku
esc
kad se u dnu zaslona pojavi
poruka "Press ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipku ESC da biste pristupili izborniku
za pokretanje). Zatim pritisnite
f11
dok se na zaslonu prikazuje poruka “F11 (oporavak
sustava)”.
2.
Kliknite
Oporavak sustava
u prozoru programa
HP Recovery Manager
.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Vra
ć
anje i oporavak
67
Sample