HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 75 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 91
Provjerite koliko ima raspoloživog slobodnog prostora na ure
đ
aju za sigurnosnu pohranu prije
stvaranja sigurnosne kopije.
Stvorite sigurnosnu kopiju:
Prije dodavanja ili promjene softvera ili hardvera.
Prije popravka ili oporavka ra
č
unala.
Redovito kako biste bili sigurni da imate najnovije kopije osobnih podataka.
Nakon dodavanja više datoteka – na primjer, ako ste spremili videozapise s ro
đ
endanske
zabave.
Prije upotrebe antivirusnog softvera kako biste uklonili zlonamjerne programe.
Nakon dodavanja informacija koje je teško zamijeniti, poput slika, videozapisa, glazbe,
projektnih datoteka ili podatkovnih zapisa.
Stvaranje sigurnosne kopije pomo
ć
u opcije Windows sigurnosno kopiranje i vra
ć
anje
Sustav Windows omogu
ć
uje stvaranje sigurnosne kopije datoteka pomo
ć
u opcije Windows
sigurnosno kopiranje i vra
ć
anje. Možete odabrati razinu za koju želite stvoriti sigurnosne kopije, od
pojedina
č
nih mapa do pogona. Sigurnosne kopije se komprimiraju kako bi se sa
č
uvao prostor. Za
stvaranje sigurnosne kopije:
1.
Odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Sustav i sigurnost
>
Sigurnosne kopije i vra
ć
anje u
prijašnje stanje
.
2.
Da biste postavili i stvorili sigurnosnu kopiju, slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA:
Windows sadrži zna
č
ajku Kontrola korisni
č
kih ra
č
una radi poboljšanja sigurnosti
ra
č
unala. Od vas se može zatražiti dopuštenje ili lozinka za zadatke kao što su instaliranje softvera,
pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki sustava Windows. Dodatne informacije potražite u
sustavu pomo
ć
i i podrške.
Za oporavak pogledajte odjeljak
Vra
ć
anje odre
đ
enih datoteka pomo
ć
u opcije Windows sigurnosno
kopiranje i vra
ć
anje
na stranici
66
.
Stvaranje sigurnosnih kopija
65
Sample