HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 74 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 91
3.
Kliknite karticu Zaštita sustava.
4.
Kliknite
Kreiraj
i slijedite upute na zaslonu.
Za oporavak pogledajte odjeljak
Vra
ć
anje na prethodnu to
č
ku vra
ć
anja
na stranici
66
.
Stvaranje sigurnosne kopije informacija sustava i osobnih podataka
Vaše ra
č
unalo pohranjuje podatke koji su vam važni, poput datoteka, e-pošte i fotografija, koje
ć
ete
htjeti sa
č
uvati
č
ak i ako preuzmete virus ili sustav prestane raditi ispravno. Opseg oporavka datoteka
ovisi o tome kad ste ga zadnji put sigurnosno kopirali. Kad dodajete novi softver i podatkovne
datoteke, trebate nastaviti redovito stvarati sigurnosne kopije.
Savjeti za uspješno stvaranje sigurnosnih kopija
Ozna
č
ite rednim brojem diskove za sigurnosno kopiranje prije umetanja u opti
č
ki pogon
ra
č
unala.
Osobne datoteke pohranite u biblioteke Dokumenti, Glazba, Slike i Videozapisi i redovito
stvarajte sigurnosne kopije tih mapa.
Spremite prilago
đ
ene postavke u prozoru, alatnoj traci ili traci izbornika izradom zaslonske
snimke postavki. Ako budete morali ponovno unositi te postavke, snimka zaslona uštedjet
ć
e
vam vrijeme.
Za stvaranje snimke zaslona:
1.
Prikažite zaslon koji želite spremiti.
2.
Kopirajte sliku zaslona:
Da biste kopirali samo aktivni prozor, pritisnite
alt
+
prt sc
.
Da biste kopirali cijeli zaslon, pritisnite
prt sc
.
3.
Otvorite dokument za obradu teksta ili slika, a zatim odaberite
Uredi
>
Zalijepi
. Slika zaslona
dodaje se u dokument.
4.
Spremite i ispišite dokument.
Što trebate znati
Sigurnosnu kopiju podataka možete snimiti na dodatni vanjski tvrdi disk, izbrisivi memorijski
pogon, mrežni pogon ili na diskove.
Spojite ra
č
unalo na izmjeni
č
no napajanje tijekom stvaranja sigurnosnih kopija.
Ostavite dovoljno vremena za završetak postupka stvaranja sigurnosne kopije. Ovisno o veli
č
ini
datoteka, taj postupak može potrajati više od sat vremena.
64
Poglavlje 11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
Sample